نویسنده = غفار کیانی
تعداد مقالات: 2
1. ارزیابی تنوع ژنتیکی کدو حلوایی با استفاده از نشانگر ISSR

دوره 3، شماره اول، بهار و تابستان 1396، صفحه 23-29

طیبه حاتمی؛ سید کمال کاظمی تبار؛ غفار کیانی؛ رضا اسماعیل زاده کناری


2. بررسی خواص ضد باکتریایی عصاره گیاه دارویی مامیران (.Chelidonium majus L)

دوره 2، شماره اول، بهار و تابستان 1395، صفحه 4-9

اکرم اسفندیار؛ سید کمال کاظمی تبار؛ غفار کیانی