نویسنده = �������������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. مروری بر پیشینه کاربرد روش های زیست فناوری در تکثیر جینکو

دوره 6، اول، شهریور 1399، صفحه 45-53

آزاده محمودی؛ بهرام ملکی؛ علی عمارلو