نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی، جداسازی و همسانه سازی ژن سیتوکروم p450 از آویشن باغی

دوره 5، دوم، اسفند 1398، صفحه 13-23

مهسا محمدی؛ مسعود توحیدفر