نویسنده = ������������ ������
تعداد مقالات: 1
1. اثر رژیم کم آبیاری بر شاخص های زیستی دوتوده بومی گیاه دارویی زنیان (Trachyspermum ammi )

دوره 6، اول، شهریور 1399، صفحه 26-44

مجید جامی الاحمدی؛ علی شهیدی؛ راضیه کلاته بجدی