کلیدواژه‌ها = تیمار هورمونی
تعداد مقالات: 2
1. القای کالوس زایی در دو گونه زوفا ( Hyssopus angustifilius و Hyssopus officinalis) با استفاده از سطوح هورمونی و محیط‌های کشت مختلف

دوره 3، شماره دوم، پاییز و زمستان 1396، صفحه 29-39

سمیه طایفه؛ ناصر مهنا؛ سید کمال کاظمی تبار؛ ولی اله قاسمی عمران


2. بررسی تاثیر غلظت‌های مختلف هورمونی در پرآوری گیاه دارویی اروانه یزدی (Hymenocrater yazdianus Rech.f)

دوره 3، شماره اول، بهار و تابستان 1396، صفحه 9-13

حمیده برزگر؛ کاظم کمالی؛ محمدحسین حکیمی؛ حمید سودائی زاده