کلیدواژه‌ها = باززایی مستقیم
تعداد مقالات: 3
1. جنین‌زایی سوماتیکی و باززایی غیرمستقیم و مستقیم در کشت سرشاخه‌های گیاه اسطوخودوس (Lavandula angustifolia)

دوره 3، شماره دوم، پاییز و زمستان 1396، صفحه 20-28

نرجس شریف؛ عبداله محمدی؛ خداداد مصطفوی


2. اثر غلظت‌های مختلف هورمونBAP بر باززایی گیاه خرفه (portulac oleracea)

دوره 3، شماره اول، بهار و تابستان 1396، صفحه 53-58

فرشته حیدرقلی نژاد؛ حسین مرادی؛ مهناز کریمی؛ وحید اکبر پور


3. اثر هورمون بنزیل آمینو پورین (BAP) و نوع واریته بر باززایی گیاه دارویی ریحان (Ocimum basilicum)

دوره 3، شماره اول، بهار و تابستان 1396، صفحه 30-39

فرشته حیدر قلی نژاد؛ حسین مرادی