کلیدواژه‌ها = کالوس‌زایی
تعداد مقالات: 1
1. جنین‌زایی سوماتیکی و باززایی غیرمستقیم و مستقیم در کشت سرشاخه‌های گیاه اسطوخودوس (Lavandula angustifolia)

دوره 3، شماره دوم، پاییز و زمستان 1396، صفحه 20-28

نرجس شریف؛ عبداله محمدی؛ خداداد مصطفوی