کلیدواژه‌ها = کروماتوگرافی گازی با طیف سنج جرمی(GC/MS )
تعداد مقالات: 1
1. اثر ارتفاع نسبت به سطح دریا و زمان نمونه برداری بر متابولیت‌های Lunularia cruciate

دوره 3، شماره دوم، اسفند 1396، صفحه 40-50

رقیه رازقی جدید؛ فاطمه موحدی