کلیدواژه‌ها = فعالیت آنتی‌اکسیدانی
تعداد مقالات: 1
1. پتانسیل آنتی اکسیدانی کینوا (Chenopodium quinoa ) به عنوان یک غذای عملکردی

دوره 6، دوم، پاییز و زمستان 1399، صفحه 71-79

اطهر السادات جوانمرد؛ فاطمه خاکدان