کلیدواژه‌ها = کالوس
تعداد مقالات: 3
1. بهینه سازی تشکیل کالوس و ریشه های نوپدید به منظور تولید متابولیت های با ارزش دارویی گیاه رازک

دوره 4، شماره دوم، اسفند 1397، صفحه 9-30

موژان گلعلی پور؛ مهناز اقدسی؛ محمد فاطمی


2. بررسی ترکیب‌های شیمیایی و اثرات ضد میکروبی عصاره‌ی متانولی دانه‌ی سویا

دوره 2، شماره اول، شهریور 1395، صفحه 37-47

حشمت اله علی نژاد؛ سمیه قهاری؛ قربانعلی نعمت زاده؛ محمود تاجبخش؛ ربابه بهارفر


3. بررسی تولید کالوس و باززایی در گیاه دارویی استویا

دوره 2، شماره اول، شهریور 1395، صفحه 49-63

نسرین نصر؛ سیده نفیسه عقیلی؛ سید کمال کاظمی تبار