کلیدواژه‌ها = رازیانه
تعداد مقالات: 2
1. بهینه‌سازی القاء کالوس در گیاه دارویی رازیانه ( Foeniculum vulgare )

دوره 6، دوم، پاییز و زمستان 1399، صفحه 1-18

علی صارمی راد؛ رویا آذرکیش؛ سمیرا عباسی


2. بررسی تنوع ژنتیکی اکوتیپ‌هایی از گیاه دارویی رازیانه (.Foeniculum vulgare Mill) ایران با استفاده از نشانگر مولکولی ISSR

دوره 2، شماره دوم، پاییز و زمستان 1395، صفحه 10-19

کیانوش زنگنه؛ براتعلی فاخری؛ فاطمه اروجی؛ امین افضلی فر؛ محمد امین مخدومی