کلیدواژه‌ها = شنبلیله
تعداد مقالات: 3
1. تأثیر نوع ریز‌نمونه و سویه‌ی اگروباکتریوم رایزوژنز بر القای ریشه‌های مویین در گیاه شنبلیله (Trigonella foenum– graecum)

دوره 4، شماره اول، شهریور 1397، صفحه 8-15

ندا تاریوردی زاده؛ مهدی محب‌الدینی؛ اسماعیل چمنی؛ شهاب شعبانی


3. اثر همزیستی قارچ میکوریزا بر عملکرد و خصوصیات بیو شیمیایی گیاه دارویی شنبلیله (.Trigonella foenum-graecum L) تحت تنش کم آبی

دوره 3، شماره اول، شهریور 1396، صفحه 39-52

سینا سیاوش مقدم؛ امیر رحیمی؛ سعید حیدرزاده؛ سمیرا مرادزاده؛ مصطفی حسنلو