کلیدواژه‌ها = استویا
تعداد مقالات: 3
2. بررسی تولید کالوس و باززایی در گیاه دارویی استویا

دوره 2، شماره اول، بهار و تابستان 1395، صفحه 49-63

نسرین نصر؛ سیده نفیسه عقیلی؛ سید کمال کاظمی تبار


3. بررسی ترکیب‌های شیمیایی و اثرات ضد میکروبی عصاره‌ی متانولی دانه‌ی سویا

دوره 2، شماره اول، بهار و تابستان 1395، صفحه 37-47

حشمت اله علی نژاد؛ سمیه قهاری؛ قربانعلی نعمت زاده؛ محمود تاجبخش؛ ربابه بهارفر