کلیدواژه‌ها = کود زیستی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تاثیر کودهای شیمیایی و زیستی بر عملکرد و درصد اسانس نعناع فلفلی

دوره 6، دوم، پاییز و زمستان 1399، صفحه 29-45

سیف اله کاردگر؛ حسین مقدم؛ ناصر مجنون حسینی