کلیدواژه‌ها = کشت بافت
تعداد مقالات: 7
1. مطالعه کالزایی از ریزنمونه‌های مختلف گیاه دارویی مورد (Myrtus communis )

دوره 6، اول، شهریور 1399، صفحه 93-101

نازیلا باقری؛ بهرام ملکی زنجانی؛ علی عمارلو


2. بهینه سازی جوانه‌زنی بذر و پرآوری گیاه دارویی ختمی (Althea rosea) در شرایط درون شیشه

دوره 5، دوم، اسفند 1398، صفحه 24-41

محمدحسین غزنوی؛ مرضیه قنبری جهرمی؛ سید امیر موسوی


3. کشت بافت و باززایی درون شیشه ای گیاه دارویی Plantago major

دوره 4، شماره اول، شهریور 1397، صفحه 37-43

سمانه راه آموز حقیقی؛ خدیجه باقری؛ علی شرفی


4. بررسی تأثیر تنظیم کننده‌های رشد گیاهی بر القای کالوس‌زایی در گیاه دارویی تاتوره (Datura metel)

دوره 3، شماره دوم، اسفند 1396، صفحه 1-7

مهرداد نور آذر؛ سید مهدی رضوی؛ علیرضا قاسمیان


5. بررسی تولید کالوس از ریزنمونه‌های مختلف گیاه چوغان .Salsola tragus L

دوره 2، شماره دوم، آذر 1395، صفحه 54-60

نگار منیری راد؛ بهرام ملکی زنجانی؛ علی عمارلو


6. بررسی اثرات ضد میکروبی اسانس‌های طبیعی جهت گندزدایی سطحی ریزنمونه‌های توت فرنگی

دوره 2، شماره اول، شهریور 1395، صفحه 10-21

مینا تقی زاده؛ موسی سلگی؛ ایمان شهرجردی


7. بررسی کالوس زایی از پوسته دانه گیاه "به" (Cydonia oblonga Mill) با روش لایه نازک سلولی

دوره 1، شماره اول، اردیبهشت 1394، صفحه 5-11

سیده نرگس موسوی؛ مریم جعفرخانی کرمانی؛ بهرام ملکی زنجانی؛ طاهره حسنلو؛ حمید عبداللهی