کلیدواژه‌ها = پرآوری
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر ویتامین محیط کشت‏ های مختلف و غلظت‏ های مختلف بنزیل آمینوپیورین بر پرآوری درون شیشه ‏ای نسترن وحشی (Rosa canina)

دوره 4، شماره اول، بهار و تابستان 1397، صفحه 1-7

ندا غفاری طاری؛ روح انگیز نادری؛ محمدرضا فتاحی ‏مقدم