کلیدواژه‌ها = محیط کشت
تعداد مقالات: 2
1. تأثیر ویتامین محیط کشت‏ های مختلف و غلظت‏ های مختلف بنزیل آمینوپیورین بر پرآوری درون شیشه ‏ای نسترن وحشی (Rosa canina)

دوره 4، شماره اول، بهار و تابستان 1397، صفحه 1-7

ندا غفاری طاری؛ روح انگیز نادری؛ محمدرضا فتاحی ‏مقدم


2. القای کالوس زایی در دو گونه زوفا ( Hyssopus angustifilius و Hyssopus officinalis) با استفاده از سطوح هورمونی و محیط‌های کشت مختلف

دوره 3، شماره دوم، پاییز و زمستان 1396، صفحه 29-39

سمیه طایفه؛ ناصر مهنا؛ سید کمال کاظمی تبار؛ ولی اله قاسمی عمران