نویسنده = �������������� ���������� ����������
اثر غلظت‌های مختلف هورمونBAP بر باززایی گیاه خرفه (portulac oleracea)

دوره 3، شماره اول، شهریور 1396، صفحه 53-58

فرشته حیدرقلی نژاد؛ حسین مرادی؛ مهناز کریمی؛ وحید اکبر پور