نویسنده = ���������� ��������
جنین‌زایی سوماتیکی و باززایی غیرمستقیم و مستقیم در کشت سرشاخه‌های گیاه اسطوخودوس (Lavandula angustifolia)

دوره 3، شماره دوم، اسفند 1396، صفحه 20-28

نرجس شریف؛ عبداله محمدی؛ خداداد مصطفوی