نویسنده = ���������������� ���������� ������
تأثیر نوع ریز‌نمونه و سویه‌ی اگروباکتریوم رایزوژنز بر القای ریشه‌های مویین در گیاه شنبلیله (Trigonella foenum– graecum)

دوره 4، شماره اول، شهریور 1397، صفحه 8-15

ندا تاریوردی زاده؛ مهدی محب‌الدینی؛ اسماعیل چمنی؛ شهاب شعبانی