آینده‌ی احتمالی محصولات کشاورزی و گیاهان دارویی در متاورس.
آینده‌ی احتمالی محصولات کشاورزی و گیاهان دارویی در متاورس.

آرش مودودی؛ محمد ناصر مودودی؛ ابراهیم جهانگیر دهبرزویی

دوره 7، دوم ، بهمن 1400، ، صفحه 36-46

https://doi.org/10.30470/jmpb.2022.701841

چکیده
  متاورس به عنوان مفهومی جدید، در پی خلق زیستی مجازی برای بشر بوده، همانند زیست واقعی اهداف مختلف تجاری، سرگرمی، علمی، سیاسی و غیره را دنبال می‌کند. اگرچه سازوکار این پدیده هنوز به خوبی شناسایی یا مستقر ...  بیشتر