نویسنده = ������������ ������ ��������
بهینه سازی جوانه‌زنی بذر و پرآوری گیاه دارویی ختمی (Althea rosea) در شرایط درون شیشه

دوره 5، دوم، اسفند 1398، صفحه 24-41

محمدحسین غزنوی؛ مرضیه قنبری جهرمی؛ سید امیر موسوی