کلیدواژه‌ها = باززایی
کشت بافت و باززایی درون شیشه ای گیاه دارویی Plantago major

دوره 4، شماره اول، شهریور 1397، صفحه 37-43

سمانه راه آموز حقیقی؛ خدیجه باقری؛ علی شرفی


باززایی در گل راعی (Hypericum perforatum ): برهم کنش نانو ذرات نقره با سایر عوامل

دوره 4، شماره اول، شهریور 1397، صفحه 95-112

مهدی سلطانپور؛ ناصر مهنا؛ نادر فرساد اختر


بررسی ترکیب‌های شیمیایی و اثرات ضد میکروبی عصاره‌ی متانولی دانه‌ی سویا

دوره 2، شماره اول، شهریور 1395، صفحه 37-47

حشمت اله علی نژاد؛ سمیه قهاری؛ قربانعلی نعمت زاده؛ محمود تاجبخش؛ ربابه بهارفر


بررسی تولید کالوس و باززایی در گیاه دارویی استویا

دوره 2، شماره اول، شهریور 1395، صفحه 49-63

نسرین نصر؛ سیده نفیسه عقیلی؛ سید کمال کاظمی تبار


بهینه سازی کالوس زایی و باززایی گیاه دارویی سنبل الطیب

دوره 1، شماره دوم، آذر 1394، صفحه 25-42

مصطفی حسین آبادی؛ علی اشرف مهرابی؛ علیرضا اطمینان؛ بهمن فاضلی نسب