بررسی اثر برخی ایلیسیتورها و پیش‌سازهای متابولیتی بر فعالیت آنزیمی کالوس دو گونه سرخدار در شرایط درون شیشه‌ای.
بررسی اثر برخی ایلیسیتورها و پیش‌سازهای متابولیتی بر فعالیت آنزیمی کالوس دو گونه سرخدار در شرایط درون شیشه‌ای.

مژده باقری نسب؛ عظیم قاسم نژاد؛ خدایار همتی؛ علیرضا صادقی پور

دوره 7، دوم ، بهمن 1400، ، صفحه 112-136

https://doi.org/10.30470/jmpb.2022.701945

چکیده
  سرخدار به دلیل داشتن ترکیب ارزشمند پاکلی‌تاکسل از ارزش دارویی بالایی برخوردار است؛ با این وجود، رشدکند این گیاه و مقادیر بسیار پایین این ترکیب دارویی و خطر انقراض گیاه، استخراج تاکسل از گیاه هزینه بردار ...  بیشتر
A review of the importance of Taxol production from yew (<i>Taxus baccata</i> L.)
A review of the importance of Taxol production from yew (Taxus baccata L.)

Raheleh Gorzi؛ Azizollah Kheiry؛ Hossein Rabbi Angourani

دوره 7، اول ، شهریور 1400، ، صفحه 50-57

https://doi.org/10.30470/jmpb.2021.251032

چکیده
  The medicinal value of the yew plant, especially Taxus baccata, is due to the presence of Paclitaxel under the brand name Taxol in its needle leaves. Taxol, with its antimicrobial properties, causes the death of proliferating cells by preventing the formation of abnormally dividing spindles. Abnormal division stops DNA transcription in the G2 / M division of ...  بیشتر