بررسی اثرات هم افزایی ضد سرطانی عصاره هیدروالکلی گیاه بادرنجبویه <i>(Melissa officinalis)</i> و نانوذره گرافن بر رده سلول سرطانی .Hela
بررسی اثرات هم افزایی ضد سرطانی عصاره هیدروالکلی گیاه بادرنجبویه (Melissa officinalis) و نانوذره گرافن بر رده سلول سرطانی .Hela

مرسده برارپور؛ مهیار گرامی؛ مهدی عارف راد؛ علی پاکدین پاریزی

دوره 7، دوم ، بهمن 1400، ، صفحه 155-163

https://doi.org/10.30470/jmpb.2022.702222

چکیده
  سرطان یکی از مسائل مهمی است که سلامت عمومی در سراسر جهان را تحت تاثیر قرار می‌دهد. استفاده از گیاهان دارویی و ترکیبات موثره آنها یک راهکار جایگزین برای جلوگیری و درمان سرطان می‌باشد. در تحقیق حاضر اثرات ...  بیشتر