کلیدواژه‌ها = ترتیزک
ارزیابی تنوع ژنتیکی میان جمعیتهای مختلف ترتیزک

دوره 1، شماره دوم، آذر 1394، صفحه 97-111

فائزه السادات مرتضوی مقدم؛ غلامرضا شریفی سیرچی؛ اردشیر قادری