دوره و شماره: دوره 7، دوم، بهمن 1400 
آینده‌ی احتمالی محصولات کشاورزی و گیاهان دارویی در متاورس

آرش مودودی؛ محمد ناصر مودودی؛ ابراهیم جهانگیر دهبرزویی