القاء کالوس و باززایی از ریزنمونه های .<i>Cerasus mahaleb</i> L
القاء کالوس و باززایی از ریزنمونه های .Cerasus mahaleb L

غلامرضا گودرزی؛ فاطمه احمدلو

دوره 3، شماره اول ، شهریور 1396، ، صفحه 59-66

چکیده
  گونه محلب (Cerasus mahaleb L.) از خانواده Rosaceae در صنایع مختلف دارویی، بسته‌بندی، رنگرزی، شیمیایی، بهداشتی، غذایی و ساخت عطر و اسانس، مورد توجه قرار گرفته است. جهت تولید کالوس آن، قطعات برگ‌ها در اندازه‌های ...  بیشتر