اصول اخلاقی انتشار مقاله و آیین نامه پیشگیری از سرقت و تقلب علمی

 ثبت مقاله در سامانه مجلات با ارسال ایمیل به کلیه نویسندگان مقاله اطلاع داده خواهد شد؛ بدیهی است درج نام نویسندگان در مقاله به منزله نقش  اساسی ایشان در تدوین مقاله است، در صورتیکه نویسندگان مقاله در تدوین مقاله نقشی نداشته‎اند و از نام آنها سوءاستفاده شده است، لطفا مراتب را  بلافاصله از طریق ایمیل دریافتی اطلاع دهند. همه نویسندگان مقاله در مورد اصالت اثر مسئول هستند. منشور اخلاقی در COPE ،  راهنمای نویسندگان و  عوامل فعال در نشریه است.

حق ارزیابی موارد سرقت علمی برای نشریه محفوظ است. سرقت علمی شکل­های گوناگونی دارد از جمله:

     1- ثبت مقاله دیگری به نام خود.

     2- درج نام نویسندگان و پژوهشگرانی که در مقاله نقشی نداشته اند.

     3- کپی برداری یا تکرار بخش‌های قابل توجهی از مقاله دیگر (حتی اگر مقاله کپی شده مربوط به یکی از نویسندگان مقاله جدید باشد).

     4- طرح نتایج حاصل از پژوهش­های دیگران به نام خود.

     5- چاپ مکرر مقاله توسط نویسنده واحد در چند نشریه.

     6- بیان نتایج نادرست و خلاف یافته‎های علمی یا تحریف نتایج حاصل از پژوهش.

     7- استفاده از داده‎های نامعتبر یا دستکاری در داده‎های پژوهش.

 موارد سرقت علمی توسط مسئولان نشریه بررسی و برای حراست از اعتبار و زحمات دیگر پژوهشگران، بدون هیچ تساهل و چشم‎پوشی به نحو مقتضی برخوردهای قانونی معمول خواهد شد.