نشریه علمی زیست فناوری گیاهان دارویی پژوهشکده فناوری‌های نوین زیستی دانشگاه  زنجان با مجوز انتشار پ شماره 95798/3  تاریخ 1/5/1391  از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با همکاری انجمن گیاهان دارویی ایران انتشار مقالات تخصصی خود را  بصورت دوفصلنامه شروع کرده و بر اساس آیین نامه جدید وزارت علوم به شماره 135381/18/3 مصوب 10/6 / 1398 به عنوان نشریه علمی فعالیت خود را ادامه داده و هم اکنون با طی فرایند ثبت در پورتال نشریات وزارت علوم ، در بخش ارزیابی نشریات علمی  در مرحله اخذ رتبه می‌باشد.   

به استحضار تمامی پژوهشگران گرامی می‌رساند که مطابق با آیین‌نامه جدید «کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور» به شماره   135381/18/3  مصوب 10/6 / 1398از این پس عنوان «پژوهشی» از تمامی نشریات «علمی-پژوهشی» حذف می‌گردد و به جای آن از عنوان یکسان «نشریه علمی» استفاده می‌شود. «نشریه علمی» طبق تعریف نشریه‌ای است که با هدف گسترش ارتباطات علمی، هدفمندسازی پژوهش و فناوری، پیشرفت و ترویج یافته‌های پژوهشی بنیادی، کاربردی و توسعه‌ای در قالب مقاله‌های علمی در دوره و شمارگان منظم با مجوز کمسیون نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری منتشر می‌گردد. همچنین در آیین‌نامه جدید قرار است به جای صدور گواهی اعتبار علمی برای نشریات، رتبه و امتیاز آن‌ها در ارزیابی نشریات بر اساس استانداردها و ضوابط علمی ملاک عمل قرار  گیرد.

پژوهشکده فناوری‌های نوین زیستی دانشگاه زنجان با همکاری انجمن علمی گیاهان دارویی کشور انتشار مجلات علمی تخصصی در زمینه زیست فناوری گیاهان دارویی را وسیله ای برای نشر یافته‌های نوین پژوهشی و توسعه و تعمیق تعامل علمی بین محققین گیاهان دارویی می‌داند. از موضوعات اولویت دار مجله زیست فناوری گیاهان دارویی می‌توان به پژوهش های مرتبط به مهندسی ژنتیک در حوزه گیاهان دارویی، شناسایی، تکثیر، تولید و فراوری گیاهان دارویی، مطالعات مولکولی، بررسی تنوع ژنتیکی، مطالعه بیان ژن ها، موضوعات کشت بافت و ... با تکیه بر فناوری‌های نوین زیستی اشاره کرد.

ارسال مقاله به این مجله بدین معنی است که آن مقاله قبلا در مجلات دیگر به چاپ نرسیده و یا در حال بررسی توسط مجله دیگر نیست، لذا مقاله ارسالی خود به خود متضمن این تعهد و مفهوم است. مسئولیت رعایت این امر و نیز صحت مطالب درج شده در مقاله بر عهده نویسنده مسئول مکاتبات خواهد بود.