مروری بر پیشینه کاربرد روش های زیست فناوری در تکثیر جینکو
مروری بر پیشینه کاربرد روش های زیست فناوری در تکثیر جینکو

آزاده محمودی؛ بهرام ملکی؛ علی عمارلو

دوره 6، اول ، شهریور 1399، ، صفحه 45-53

چکیده
  گیاه جینکو بیولوبا یکی از قدیمی­ترین موجودات زنده روی کره زمین است که به همین دلیل به فسیل زنده نیز شهرت دارد. این گیاه بومی کشور چین است و به واسطه ترکیبات ارزشمندی که در خود دارد نظیر جینکولیدها و بیلوبالید ...  بیشتر