نویسنده = رویا آذرکیش
بهینه‌سازی القاء کالوس در گیاه دارویی رازیانه ( Foeniculum vulgare )

دوره 6، دوم، اسفند 1399، صفحه 1-18

علی صارمی راد؛ رویا آذرکیش؛ سمیرا عباسی