کلیدواژه‌ها = باززایی مستقیم
جنین‌زایی سوماتیکی و باززایی غیرمستقیم و مستقیم در کشت سرشاخه‌های گیاه اسطوخودوس (Lavandula angustifolia)

دوره 3، شماره دوم، اسفند 1396، صفحه 20-28

نرجس شریف؛ عبداله محمدی؛ خداداد مصطفوی


اثر غلظت‌های مختلف هورمونBAP بر باززایی گیاه خرفه (portulac oleracea)

دوره 3، شماره اول، شهریور 1396، صفحه 53-58

فرشته حیدرقلی نژاد؛ حسین مرادی؛ مهناز کریمی؛ وحید اکبر پور