کلیدواژه‌ها = کوتیلدون
بهینه‌سازی القاء کالوس در گیاه دارویی رازیانه ( Foeniculum vulgare )

دوره 6، دوم، اسفند 1399، صفحه 1-18

علی صارمی راد؛ رویا آذرکیش؛ سمیرا عباسی


مروری بر پیشینه کاربرد روش های زیست فناوری در تکثیر جینکو

دوره 6، اول، شهریور 1399، صفحه 45-53

آزاده محمودی؛ بهرام ملکی؛ علی عمارلو