ارزیابی اثرات ضدباکتریایی عصاره‌های آبی و اتانولی گیاهان بیلهر، آویشن شیرازی و چویل در مقابل برخی پاتوژن‌های بیماری‌زا
ارزیابی اثرات ضدباکتریایی عصاره‌های آبی و اتانولی گیاهان بیلهر، آویشن شیرازی و چویل در مقابل برخی پاتوژن‌های بیماری‌زا

سید مهدی اجاق؛ نرگس محمدی؛ آریا باباخانی لشکان؛ عصمت محمدی

دوره 2، شماره دوم ، آذر 1395، ، صفحه 1-9

چکیده
  به دلیل اثرات جانبی ناشی از مصرف نگهدارنده‌های شیمیایی و همچنین افزایش روز افزون مقاومت باکتری­ها نسبت به آنتی‌بیوتیک­ها، شناسایی ترکیبات ضد­میکروبی با منشاء طبیعی در سالهای اخیر مورد توجه فراوان ...  بیشتر