بهینه‌سازی القاء کالوس در گیاه دارویی رازیانه ( <i>Foeniculum vulgare </i>)
بهینه‌سازی القاء کالوس در گیاه دارویی رازیانه ( Foeniculum vulgare )

علی صارمی راد؛ رویا آذرکیش؛ سمیرا عباسی

دوره 6، دوم ، اسفند 1399، ، صفحه 1-18

چکیده
  اثرات جانبی کم‌تر گیاهان دارویی در مقایسه با داروهای شیمیایی سبب شده است تا مورد توجه روزافزون واقع شوند. رازیانه به دلیل دارا بودن خواص درمانی متعدد و برخورداری از چندین ماده مؤثره ارزشمند دارویی در ...  بیشتر