پتانسیل آنتی اکسیدانی کینوا (Chenopodium quinoa ) به عنوان یک غذای عملکردی

نویسندگان

1 استادیار، گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران

2 استادیار، پردیس فرزانگان، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

چکیده

گیاه Chenopodium quinoa Willd. (یک غله کاذب متعلق به خانواده Amaranthaceae) در طول دو دهه گذشته توجه روزافزونی را به خود جلب کرده است. این گیاه علاوه بر اینکه یک غذای کامل است، به عنوان یک غذای عملکردی در نظر گرفته می­شود و مصرف آن خطر بیماری­هایی مانند دیابت، بیماری­های قلبی-عروقی، چاقی، بیماری­ های نورودژنراتیو و سرطان­ها را کاهش می­دهد. برخی اثرات مفید عصاره­های کینوا (دانه­ ها و برگ­ها) به فعالیت­ های آنتی­اکسیدانی آن نسبت داده می­شود که ناشی از ترکیبات فنولی، ویتامین­ ها، پلی­ ساکاریدها و حتی مواد معدنی موجود در آن است. برخی مطالعات نشان دادند که قدرت آنتی ­اکسیدانی عصاره­های کینوا دارای اثرات هم­افزایی با ویژگی­های ضدسرطانی آن است. واریته­های مختلف Chenopodium quinoa فعالیت­های آنتی ­اکسیدانی متفاوتی را نشان دادند که ممکن است نتیجه ژنوتیپ­ های متمایز، عوامل محیطی و روش­های سنجش فعالیت آنتی­ اکسیدانی مختلف باشد. در این مقاله مروری ترکیبات مختلف گیاه کینوا که دارای خاصیت آنتی ­اکسیدانی هستند، مورد بررسی قرار می­گیرند. 

کلیدواژه‌ها