آنالیز داده‌های ترانسکریپتوم زعفران در راستای بیان ژن‌های دخیل در مسیر بیوسنتزی فنیل پروپانویید

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه بیوتکنولوژی گیاهی، دانشکده علوم و فناوری‌های زیستی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

زعفران امروزه به عنوان یک گیاه استراتژیک در کشاورزی محسوب می­شود. این گیاه به عنوان گران­ترین ادویه جهان شناخته می ­شود و علاوه بر خواص مختلف خوراکی از دیرباز در طب سنتی مورد استفاده قرار گرفته است. یکی از مهم‌ترین خواص دارویی زعفران برای جلوگیری و درمان سرطان است. در این مطالعه ابتدا داده­ های ترانسکریپتوم از سایت NCBI Short read archive دانلود شدند. داده ­ها شامل پنج بافت کلاله، گلبرگ، برگ، پیاز و پرچم بودند. کنترل کیفی داده ها توسط نرم‌افزار FastQC و Trimmomatic انجام شده و بعد از آن اسمبلی خوانش ­ها صورت گرفت. پیش‌بینی ژن­ها توسط نرم‌افزار Trinity صورت گرفت. بیان ژن­ها با استفاده از نرم‌افزار RSEM سنجیده شده و با استفاده از داده­ای موجود در مقالات ژن­های ضد سرطان در مسیر بیوسنتز فنیل پروپانویید با استفاده از مشابهت توالی­ های میان آن‌ها و ژن­های ساخته شده توسط Trinity با نرم‌افزار BLASTx مورد بررسی قرار گرفتند. از میان ژن­های موجود در مسیر بیوسنتز فنیل پروپانویید در این مطالعه، برای اولین بار ژن CAD1 که کد کننده آنزیم Cinnamaldhyde است، شناسایی شد، این آنزیم در مسیرهای مختلف باعث جلوگیری از سرطان یا فعالیت تومور زایی می‌شود. در بررسی بیان این ژن مشخص شد که این ژن بیشترین بیان را در بافت­ های گلبرگ و کلاله دارد و کلاله این گیاه علاوه بر خواص ادویه آن می ­تواند به عنوان یک داروی ضد سرطان هم استفاده شود.

کلیدواژه‌ها