مقاله پژوهشی
انباشت سدیم و کلر در ریشه جهت مقابله با شوری در گیاه دارویی پونه‌سای کرک ستاره‌ای (<i>Nepeta astrotricha </i>)
انباشت سدیم و کلر در ریشه جهت مقابله با شوری در گیاه دارویی پونه‌سای کرک ستاره‌ای (Nepeta astrotricha )

محمدجعفر صالحه؛ محمدحسین حکیمی

دوره 4، شماره دوم ، اسفند 1397، صفحه 1-8

چکیده
  در این تحقیق اثر شوری ناشی از کلرید سدیم بر تغییرات سدیم و کلر در ریشه گیاه Nepeta astrotricha در قالب طرح کاملاً تصادفی با پنج سطح شوری 0، 2/5، 5، 7/5 و 10 dsm-1 در سه تکرار مورد مطالعه قرار گرفت. جوانه‌ها در گلدان‌های ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بهینه سازی تشکیل کالوس و ریشه های نوپدید به منظور تولید متابولیت های با ارزش دارویی گیاه رازک
بهینه سازی تشکیل کالوس و ریشه های نوپدید به منظور تولید متابولیت های با ارزش دارویی گیاه رازک

موژان گلعلی پور؛ مهناز اقدسی؛ محمد فاطمی

دوره 4، شماره دوم ، اسفند 1397، صفحه 9-30

چکیده
  رازک (Humulus lupulus)  گیاهی از خانواده شاهدانه است که در بیشتر نقاط جهان به منظور مصارف دارویی و صنعتی کشت می‌شود. مواد موثره این گیاه ترکیبات رزینی، اسانس، فنل و فلاونویید است. هدف از پژوهش حاضر بهینه‌سازی ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
ارزیابی گونه های مختلف قارچ میکوریزا در سطوح مختلف کود فسفره بر برخی صفات فیزیولوژیک سرخارگل در شرایط کم‎آبی
ارزیابی گونه های مختلف قارچ میکوریزا در سطوح مختلف کود فسفره بر برخی صفات فیزیولوژیک سرخارگل در شرایط کم‎آبی

نویده رفعت؛ مهرداد یارنیا؛ بهرام میرشکاری؛ ورهرام رشیدی؛ امیرمحمد دانشیان مقدم

دوره 4، شماره دوم ، اسفند 1397، صفحه 31-45

چکیده
  این بررسی با هدف مطالعه تاثیر سطوح آبیاری (آبیاری پس از 70، 110 و 150 میلی­متر تبخیر از تشتک)، سطوح کود فسفره (عدم کاربرد کود فسفره و کاربرد 25 و 50 درصد دز توصیه شده) و گونه­های مختلف قارچ­های میکوریزا (عدم ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بررسی اثر متیل جاسمونات و نانوذرات اکسید روی و آهن بر زیست‌مانی کالوس گیاه دارویی زرشک بی‌دانه
بررسی اثر متیل جاسمونات و نانوذرات اکسید روی و آهن بر زیست‌مانی کالوس گیاه دارویی زرشک بی‌دانه

زهرا مزگی نژاد؛ محمدقادر قادری؛ زهره علیزاده؛ علی ایزانلو

دوره 4، شماره دوم ، اسفند 1397، صفحه 46-57

چکیده
  چکیده: به منظور بررسی زیست ­مانی کالوس های زرشک بی­دانه، آزمایشی در مهرماه 1396 در دانشکده کشاورزی بیرجند انجام شد. کالوس ها به مدت هشت هفته بر روی محیط کشت MS/2 حاوی ترکیبات هورمونی (TDZ - BAP) و متیل جاسمونات، ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
ارزیابی برخی صفات فیزیولوژیکی و فعالیت آنزیم‌های آنتی اکسیدان در گیاه دارویی گشنیز (<i>Coriandrum sativum </i>) در واکنش به تلقیح میکوریزایی
ارزیابی برخی صفات فیزیولوژیکی و فعالیت آنزیم‌های آنتی اکسیدان در گیاه دارویی گشنیز (Coriandrum sativum ) در واکنش به تلقیح میکوریزایی

محمد اسماعیل پور جهرمی؛ امید یونسی

دوره 4، شماره دوم ، اسفند 1397، صفحه 58-69

چکیده
  تحقیق حاضر با هدف ارزیابی میزان نشت یونی، غلظت پرولین، غلظت مالون دی ­آلدئید و فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدان در اندام هوایی و ریشه گیاه دارویی گشنیز در واکنش به تلقیح میکوریزایی تحت تنش شوری در گلخانه ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بررسی ترکیبات شیمیایی اسانس و اثرات ضد باکتریایی، ضد قارچی و آنتی اکسیدانتی عصاره های متانولی و کلروفرمی گیاهان دارویی اُکالیپتوس، زوفا و اقاقیا
بررسی ترکیبات شیمیایی اسانس و اثرات ضد باکتریایی، ضد قارچی و آنتی اکسیدانتی عصاره های متانولی و کلروفرمی گیاهان دارویی اُکالیپتوس، زوفا و اقاقیا

زهرا حدادی؛ قربانعلی نعمت زاده؛ سمیه قهاری

دوره 4، شماره دوم ، اسفند 1397، صفحه 70-93

چکیده
  گیاهان دارویی، امروزه به طور گسترده به عنوان جایگزینی برای آفت ­کش­های شیمیایی سنتزی مطرح هستند. در این پژوهش ترکیبات شیمیایی اسانس و اثرات ضد باکتریایی، ضد قارچی و آنتی اکسیدانتی عصاره­ های متانولی ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
ارزیابی پراکسید هیدروژن، پرولین، مالون دی‌آلدئید و فعالیت آنزیم‌های آنتی اکسیدان در دو گیاه دارویی شوید (<i>Anethum graveolens</i>) و گشنیز (<i>Coriandrum sativum</i>) در شرایط تنش شوری
ارزیابی پراکسید هیدروژن، پرولین، مالون دی‌آلدئید و فعالیت آنزیم‌های آنتی اکسیدان در دو گیاه دارویی شوید (Anethum graveolens) و گشنیز (Coriandrum sativum) در شرایط تنش شوری

محمد اسماعیل پور جهرمی؛ امید یونسی

دوره 4، شماره دوم ، اسفند 1397، صفحه 94-104

چکیده
  تحقیق حاضر با هدف ارزیابی میزان پراکسید هیدروژن، پرولین، مالون دی­ آلدئید و فعالیت آنزیم­ های آنتی­ اکسیدان دو گیاه دارویی شوید و گشنیز تحت تنش شوری در گلخانه دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
آنالیز داده‌های ترانسکریپتوم زعفران در راستای بیان ژن‌های دخیل در مسیر بیوسنتزی فنیل پروپانویید
آنالیز داده‌های ترانسکریپتوم زعفران در راستای بیان ژن‌های دخیل در مسیر بیوسنتزی فنیل پروپانویید

محبوبه دهقان؛ مسعود توحید فر

دوره 4، شماره دوم ، اسفند 1397، صفحه 105-118

چکیده
  زعفران امروزه به عنوان یک گیاه استراتژیک در کشاورزی محسوب می­شود. این گیاه به عنوان گران­ترین ادویه جهان شناخته می ­شود و علاوه بر خواص مختلف خوراکی از دیرباز در طب سنتی مورد استفاده قرار گرفته است. ...  بیشتر