اثرات باکتری‌کشی نانوذرات نقره بیوسنتزی از یک گیاه دارویی علیه یک باکتری مقاوم به چند دارو اسینتو‌باکتر بومانی (Acinetobacter baumannii)

نویسنده

گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

چکیده

سویه‌های باکتریایی مقاوم به آنتی‌بیوتیک‌ها باعث عفونت‌های جدی می‌شوند که می­تواند منجر به افزایش میزان مرگ‌ومیر، بستری طولانی مدت در بیمارستان و خسارات مالی شود. یافتن عوامل باکتری‌کش جدید علیه این باکتری‌ها، یک نگرانی حیاتی است. نانوذرات نقره به عنوان یک عامل ضد باکتریایی عالی می­تواند نقش موثری در برابر این باکتری­ها ایفا کند. بنابراین، در مطالعه حاضر، نانوذرات نقره بیوسنتز شده با استفاده از جوشانده برگ گیاه بومی زرین­گیاه (Dracocephalum kotschyi Boiss) برای ارزیابی اثرات باکتری‌کشی آن‌ها در برابر یک باکتری مقاوم به چند دارو یعنی اسینتو­باکتر بومانی (Acinetobacter baumannii)، یک سویه گرم منفی مورد استفاده قرار گرفت. بر اساس نتایج به‌دست‌آمده، حداکثر ناحیه مهارکنندگی رشد باکتری مورد مطالعه برابر با 16 میلی‌متر و حداقل غلظت مهارکنندگی (MIC) نانوذرات نقره بیوسنتز شده برابر با 62/15 میکروگرم بر میلی‌لیتر در برابر  باکتری مقاوم به آنتی بیوتیک اسینتو­باکتر بومانی بود. بنابراین، نانوذرات نقره بیوسنتز شده به عنوان یک ماده جایگزین مقرون به صرفه، سازگار با محیط زیست و ایمن با اثر ضد باکتریایی قوی می تواند در زمینه های مختلف مانند صنایع پزشکی و غذایی مورد استفاده قرار گیرند.

کلیدواژه‌ها