فرمولاسیون زیستی نانوذرات نقره با استفاده از عصاره برگ گیاه سیاه‌دانه دشتی با قابلیت زیست فعالی در برابر کلبسیلا پنومونیه (Klebsiella pneumonia)

نویسنده

گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

چکیده

فرمولاسیون نانوذرات با واسطه عصاره گیاهان دارویی نسبت به روش های مرسوم، روشی مقرون به صرفه، سازگار با محیط زیست، پایدار و سریعتر می باشد. این نانوذرات، به‌ویژه نانوذرات نقره تشکیل شده از عصاره‌های گیاهی، مؤثرترین نانوذرات در برابر باکتری‌ها هستند. بنابراین، در مطالعه حاضر، فعالیت ضد باکتریایی نانوذرات نقره مشتق شده از گیاه سیاه‌دانه دشتی (Nigella arvensis) در برابر یک باکتری مقام به آنتی‌بیوتیک یعنی کلبسیلا پنومونیه (Klebsiella pneumonia) با استفاده از روش انتشار چاهک و حداقل غلظت مهاری (MIC) تعیین گردید. با توجه به نتایج، نانوذرات نقره فرموله شده حداکثر منطقه بازدارندگی رشد برابر با 14 میلی‌متر و حداقل غلظت مهاری برابر با 62/15 میکروگرم بر میلی‌لیتر را در برابر باکتری کلبسیلا پنومونیه نشان دادند. بنابراین، این نانوذرات نقره  زیست فرموله به عنوان یک جایگزین مناسب در برابر عوامل ضد باکتریایی شیمیایی می‌توانند برای مدیریت عفونت‌ها در پزشکی و سایر صنایع مورد استفاده قرار گیرند.

کلیدواژه‌ها