مقاله پژوهشی
بررسی خواص ضد باکتریایی عصاره گیاه دارویی مامیران (.<i>Chelidonium majus</i> L)
بررسی خواص ضد باکتریایی عصاره گیاه دارویی مامیران (.Chelidonium majus L)

اکرم اسفندیار؛ سید کمال کاظمی تبار؛ غفار کیانی

دوره 2، شماره اول ، شهریور 1395، صفحه 4-9

چکیده
  مامیران (Chelidonium majus) گیاهی دارویی از تیره Papaveraceae‌، سرشار از مواد آلکالوئیدی و فنولی می‌باشد که اثرات ضد میکروبی، ضد ویروسی، ضد توموری و ضد التهابی دارد. در این پژوهش برای بررسی خواص ضد باکتریایی ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بررسی اثرات ضد میکروبی اسانس‌های طبیعی جهت گندزدایی سطحی ریزنمونه‌های توت فرنگی
بررسی اثرات ضد میکروبی اسانس‌های طبیعی جهت گندزدایی سطحی ریزنمونه‌های توت فرنگی

مینا تقی زاده؛ موسی سلگی؛ ایمان شهرجردی

دوره 2، شماره اول ، شهریور 1395، صفحه 10-21

چکیده
  رشد پاتوژن‌های درون شیشه‌ای یکی از مهمترین مشکلات در مراحل ریزازدیادی گیاهان می‌باشند، بنابراین اولین مرحله از کشت بافت گندزدایی مواد گیاهی است. این پژوهش با هدف بهینه کردن گندزدایی ریزنمونه‌های ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت های مختلف گیاه دارویی زنیان با استفاده از نشانگر RAPD
بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت های مختلف گیاه دارویی زنیان با استفاده از نشانگر RAPD

علی سرگزی؛ براتعلی فاخری؛ محمود سلوکی؛ بهمن فاضلی نسب

دوره 2، شماره اول ، شهریور 1395، صفحه 22-36

چکیده
  به‌منظور بررسی تنوع ژنتیکی 15 جمعیت گیاه دارویی زنیان از 15 آغازگر RAPD استفاده شد. آغازگرهای TIBMBC02، TIBMBA06 و TIBMBC06 با 4 الل کمترین تعداد و آغازگر TIBMBA09 با 11 الل بیشترین تعداد الل داشتند. بیشترین میزان شاخص چندشکلی ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بررسی ترکیب‌های شیمیایی و اثرات ضد میکروبی عصاره‌ی متانولی دانه‌ی سویا
بررسی ترکیب‌های شیمیایی و اثرات ضد میکروبی عصاره‌ی متانولی دانه‌ی سویا

حشمت اله علی نژاد؛ سمیه قهاری؛ قربانعلی نعمت زاده؛ محمود تاجبخش؛ ربابه بهارفر

دوره 2، شماره اول ، شهریور 1395، صفحه 37-47

چکیده
  سویا گیاهی صنعتی و دارویی است که از دانه‌‌ی آن روغن خوراکی و از کنجاله‌ی آن غذای دام و طیور تهیه می‌شود.  از خواص دارویی سویا می توان به اثرات ضد سرطانی آن اشاره کرد. در این تحقیق علاوه بر آنالیز عصاره‌ی ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بررسی تولید کالوس و باززایی در گیاه دارویی استویا
بررسی تولید کالوس و باززایی در گیاه دارویی استویا

نسرین نصر؛ سیده نفیسه عقیلی؛ سید کمال کاظمی تبار

دوره 2، شماره اول ، شهریور 1395، صفحه 49-63

چکیده
  استویا با نام علمی Stevia rebaudiana Bertoni دارای منبع گلیکوزیدهای دی‌ترپن از جمله استویوزید و گلیکوزید بوده که حدود 100 تا 300 برابر شیرین‌تر از شکر می‌باشد. به علت درصد جوانه‌زنی پایین بذور استویا، می‌توان از ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بررسی اثر رویشگاه بر کمیت و کیفیت مواد موثره مخروط‌های گیاه دارویی پیرو (<i>Juniperus communis</i>)
بررسی اثر رویشگاه بر کمیت و کیفیت مواد موثره مخروط‌های گیاه دارویی پیرو (Juniperus communis)

سیدجابر نبوی؛ سید حسن زالی؛ جمشید قربانی؛ سید یحیی کاظمی

دوره 2، شماره اول ، شهریور 1395، صفحه 64-71

چکیده
  رشد و تولید گیاهان در اکوسیستم ها و رویشگاه‌های طبیعی مختلف، تحت تاثیر عوامل مختلف ازجمله ارتفاع از سطح دریا قرار دارد. پیرو با نام علمی Juniperus communis گیاهی همیشه سبز متعلق به تیره سرو و بومی اروپا می‌باشد ...  بیشتر