کلیدواژه‌ها = رازیانه
بهینه‌سازی القاء کالوس در گیاه دارویی رازیانه ( Foeniculum vulgare )

دوره 6، دوم، اسفند 1399، صفحه 1-18

علی صارمی راد؛ رویا آذرکیش؛ سمیرا عباسی


بررسی تنوع ژنتیکی اکوتیپ‌هایی از گیاه دارویی رازیانه (.Foeniculum vulgare Mill) ایران با استفاده از نشانگر مولکولی ISSR

دوره 2، شماره دوم، آذر 1395، صفحه 10-19

کیانوش زنگنه؛ براتعلی فاخری؛ فاطمه اروجی؛ امین افضلی فر؛ محمد امین مخدومی