کلیدواژه‌ها = اسانس
بررسی تاثیر کودهای شیمیایی و زیستی بر عملکرد و درصد اسانس نعناع فلفلی

دوره 6، دوم، اسفند 1399، صفحه 29-45

سیف اله کاردگر؛ حسین مقدم؛ ناصر مجنون حسینی


بررسی تاثیر زمان برداشت و روش های مختلف خشک کردن بر صفات کیفی و کمی گیاه دارویی مرزه (Satureja hortensis )

دوره 6، اول، شهریور 1399، صفحه 70-83

علی راحمی کاریزکی؛ قربانعلی رسام؛ کبری فرامرزی؛ مریم السادات علویان پطرودی؛ نبی خلیلی اقدم


بررسی اثر ضدقارچی گیاه دارویی پونه علیه قارچ های بیماری زای گیاهی

دوره 4، شماره اول، شهریور 1397، صفحه 70-79

امید سفالیان؛ یلدا رحیمی؛ سمیرا حسنیان؛ ناصر زارع؛ مهدی داوری؛ منیژه جمشیدی