مقاله پژوهشی
تاثیر محرک غیرزیستی سدیم نیتروپروساید (SNP) بر میزان تولید رزمارینیک اسید در نوشاخه‌های باززایی شده گیاه دارویی پونه‌سا بی‌کرک (.<i>Nepeta nuda</i> L)
تاثیر محرک غیرزیستی سدیم نیتروپروساید (SNP) بر میزان تولید رزمارینیک اسید در نوشاخه‌های باززایی شده گیاه دارویی پونه‌سا بی‌کرک (.Nepeta nuda L)

رسول نریمانی؛ محمد مقدم؛ نسترن همتی؛ سپیده مجرب

دوره 3، شماره اول ، شهریور 1396، صفحه 1-8

چکیده
  رزمارینیک اسید به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ترکیب فنلی با ارزش دارویی بالا در گونه‌های مختلف گیاهی، دارای خواص زیستی متعددی از جمله ضد ویروسی، ضد باکتری، ضد تومور و ضد التهاب می‌باشد. محرک‌ها (الیسیتورها) ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بررسی تاثیر غلظت‌های مختلف هورمونی در پرآوری گیاه دارویی اروانه یزدی (<i>Hymenocrater yazdianus</i> Rech.f)
بررسی تاثیر غلظت‌های مختلف هورمونی در پرآوری گیاه دارویی اروانه یزدی (Hymenocrater yazdianus Rech.f)

حمیده برزگر؛ کاظم کمالی؛ محمدحسین حکیمی؛ حمید سودائی زاده

دوره 3، شماره اول ، شهریور 1396، صفحه 9-13

چکیده
  گیاه اروانه (Hymenocrater yazdianus Rech.f) یکی ازگیاهان انحصاری استان یزد در ایران است.  این گیاه متعلق به خانواده نعناع و یکی از گیاهان داروئی مهم در آب و هوای خشک و نیمه خشک می‌باشد. در این تحقیق اثر غلظت‌های ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
اثر تنظیم کننده‌های رشد بر القاء کالوس و باززایی از ریزنمونه برگ در <i>Crataegus pseudohetrophylla</i> Pojark
اثر تنظیم کننده‌های رشد بر القاء کالوس و باززایی از ریزنمونه برگ در Crataegus pseudohetrophylla Pojark

فاطمه احمدلو؛ غلامرضا گودرزی؛ آزاده صالحی

دوره 3، شماره اول ، شهریور 1396، صفحه 14-22

چکیده
  زالزالک (.Crataegus pseudohetrophylla Pojark) از جنس (Crataegus) از خانواده Rosaceae است که از لحاظ زینتی، خوراکی، دارویی، صادراتی، پناهگاه برای حیات وحش و پرندگان، حفاظت خاک و کنترل فرسایش حائز اهمیت است. جهت تولید کالوس آن، ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
ارزیابی تنوع ژنتیکی کدو حلوایی با استفاده از نشانگر ISSR
ارزیابی تنوع ژنتیکی کدو حلوایی با استفاده از نشانگر ISSR

طیبه حاتمی؛ سید کمال کاظمی تبار؛ غفار کیانی؛ رضا اسماعیل زاده کناری

دوره 3، شماره اول ، شهریور 1396، صفحه 23-29

چکیده
  کدو گیاهی از خانوادهCucurbitaceae  با دانه‌های روغنی می‌باشد. این جنس دارای 10 گونه گیاهی است که 5 گونه دارای اهمیت زراعی هسـتـنـد. سـه گـونـه C. Pepo، C. Moschataو  C. Maximaاز اهمیت بیشتری برخوردارند .هدف از این پژوهش ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
اثر هورمون بنزیل آمینو پورین (BAP) و نوع واریته بر باززایی گیاه دارویی ریحان (<i>Ocimum basilicum</i>)
اثر هورمون بنزیل آمینو پورین (BAP) و نوع واریته بر باززایی گیاه دارویی ریحان (Ocimum basilicum)

فرشته حیدر قلی نژاد؛ حسین مرادی

دوره 3، شماره اول ، شهریور 1396، صفحه 30-39

چکیده
  خاصیت آنتی اکسیدانی بالا و مواد معدنی نظیر کلسیم، آهن، روی و ویتامین‌هایی نظیر A و C باعث ارزش بالای گیاه دارویی ریحان شده است. اما تکثیر جنسی ریحان با بذر، تنوع و غیر یکنواختی زیادی را بوجود آورده است. ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
اثر همزیستی قارچ میکوریزا بر عملکرد و خصوصیات بیو شیمیایی گیاه دارویی شنبلیله (.<i>Trigonella foenum-graecum</i> L) تحت تنش کم آبی
اثر همزیستی قارچ میکوریزا بر عملکرد و خصوصیات بیو شیمیایی گیاه دارویی شنبلیله (.Trigonella foenum-graecum L) تحت تنش کم آبی

سینا سیاوش مقدم؛ امیر رحیمی؛ سعید حیدرزاده؛ سمیرا مرادزاده؛ مصطفی حسنلو

دوره 3، شماره اول ، شهریور 1396، صفحه 39-52

چکیده
  به منظور بررسی تأثیر همزیستی قارچ میکوریزا بر خصوصیات گیاه دارویی شنبلیله تحت شرایط تنش رطوبتی، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
اثر غلظت‌های مختلف هورمونBAP بر باززایی گیاه خرفه (<i>portulac oleracea</i>)
اثر غلظت‌های مختلف هورمونBAP بر باززایی گیاه خرفه (portulac oleracea)

فرشته حیدرقلی نژاد؛ حسین مرادی؛ مهناز کریمی؛ وحید اکبر پور

دوره 3، شماره اول ، شهریور 1396، صفحه 53-58

چکیده
  گیاه خرفه حاوی مواد موثره ارزشمندی نظیر دوپامین، نورآدرینالین و امگا-3 است. این گیاه در صنایع مختلف دارویی، غذایی و بهداشتی و هم چنین در درمان بیماری‌های مختلفی نظیر دیابت، ناراحتی‌های قلبی، تسکین دردها ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
القاء کالوس و باززایی از ریزنمونه های .<i>Cerasus mahaleb</i> L
القاء کالوس و باززایی از ریزنمونه های .Cerasus mahaleb L

غلامرضا گودرزی؛ فاطمه احمدلو

دوره 3، شماره اول ، شهریور 1396، صفحه 59-66

چکیده
  گونه محلب (Cerasus mahaleb L.) از خانواده Rosaceae در صنایع مختلف دارویی، بسته‌بندی، رنگرزی، شیمیایی، بهداشتی، غذایی و ساخت عطر و اسانس، مورد توجه قرار گرفته است. جهت تولید کالوس آن، قطعات برگ‌ها در اندازه‌های ...  بیشتر